Malulen emekli olmanın şartları nelerdir?

Malulen emekli olmanın şartları nelerdir?
Malul sayılmanın şartları nelerdir?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanununa göre sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerinin incelenmesi sonucu sigortalılar için çalışma gücünü veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.


Malulen emekli olmanın şartları nelerdir?
5510 Sayılı Kanunun 25. Maddesine göre malulen emekli olmanın şartları:

1-10 Yıllık sigortalılık süresinin olması

2-1800 gün prim ödenmiş olması,

3-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sigortalılar için sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması

4-Malullüğün sigortalı işe girdikten sonra meydana gelmesi,

5- Sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte maluliyetin tespiti için yapılacak başvuruda dikkat edilmesi gerekmektedir.

Maluliyet raporu nasıl alınır?
Geçirdiği kaza veya hastalığı sonucu çalışma gücünün %60'ını kaybetmiş 1800 gün Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı maluliyetinin tespiti için, ikametgâhının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak başvurup yetkili sağlık kurumuna sevkini yaptırarak maluliyet raporu alınır.

Prim gün sayısı eksik olunca ne yapılabilir?
Prim gün sayısı eksik olanlar hizmet borçlanması yaparak prim gün sayısını tamamlayabilirler. Hizmet borçlanma bedellerini ödemeden sevk edilen sigortalılar maluliyetlerinin tespitine ilişkin masraflarını kendileri öder.

Sigortalının maluliyetinin tespitini isteyebilmesi için fiilen çalışıyor olması gerekmez. Çalışmayan ancak malullük aylığını hak etmek için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlamış olan sigortalı da son çalıştığı yerin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine yazılı olarak başvurup maluliyetinin tespitini isteyebilir.

Hizmet akdi devam etmekte iken maluliyetinin tespitini yaptıran sigortalıların malullük aylığı bağlanması için kuruma başvurmadan önce hizmet akitlerini sona erdirmeleri gerekmektedir.

Sigortalı yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptırıyor. Sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar veriyor.

Malullük aylığı ne zaman ödenmeye başlanır?
Sigortalının malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı tarihten önce ise yazılı istek yapılan tarihten,
Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı olarak başvurulan tarihten sonra ise rapor tarihinin takip eden aybaşından itibaren başlar.
Sigortalı aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik geliri alıyorsa malullük aylığı geçici iş göremezlik gelirinin sona erdiği tarihi takip eden aybaşında başlar.

Doğruhaber Gazetesi

Hiç yorum yok

*Yorumlama Biçimi kısmından "Anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.
*Küfür, hakaret vb. içeren yorumlar yayınlanmamaktadır.
*Yorumunuz editörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır...

Blogger tarafından desteklenmektedir.